ХЕЦ БОШАВА

Дупли под, решетки, огради и скали од композитен материјал „FIBERGATE“ изработени и поставени во ХЕЦ БОШАВА. МХЕЦ 1, МХЕЦ 2, МХЕЦ 3, МХЕЦ 4 и МХЕЦ 5.

Дупли под од композитен материјал FIBERGATE

Огради и скали од композитен материјал FIBERGATE

Решетки од композитен материјал FIBERGATE