ХК ПРОЛЕТЕР

  • Хидраулични платформи зглобни и телескопски

  • Киперска надградба

  • Надградба за превоз на хаварисани возила

  • Надградба за чистење на снег – зимска служба

  • Едноосовински приколици

  • Платформи за железнички вагони

  • Товарни сандаци

  • Миксери

  • Прес контејнери

Официјална страна на ХК Пролетер