TRIGANO  | Сите видови приколки со вкупна носивост до 3500 кг. 

Карактеристики Модел ПРИКОЛКА ЗА СКУТЕР
Вкупна маса ( KГ) 650
Маса на празна приколка (KГ) 150
Вкупна должина (см) 370 – 445
Вкупна ширина (см) 169
Тркала 155 / 70 R13
Носивост на осовина (КГ) 1 х 750
Помошно тркало Ø48 да
Чекрк со поднесувачки носач да
Карактеристики Модел P304
Вкупна маса ( KГ) 1000
Маса на празна приколка (KГ) 282
Димензии на корисен простор 304 х 161 х 10
Габаритни димензии 416 х 216
Тркала 185 / 70 R13
Носивост на осовината (КГ) 1 x 1000 кг
Кипање да
Под водоотпорна панелка
Висина од подот (см) 46 см
Помошно тркало Ø48 да
Поцинкована V руда да
Резервено тркало со носач опција
Страница од поцинкован лим –3 броја Опција
Четврта страница од поцинкован лим опција
Надоградба од грифовани жици со висина  70 см опција
Карактеристики Модел P150
Вкупна маса (KГ) 500
Маса на празна приколка (KГ) 136
Димензии на корисен простор 150 х 100 х 39
Габаритни димензии 256 х 146
Тркала 165 / 70 R13
Носивост на осовината (КГ) 600 кг
Кипање да
Под водоотпорна иверица
Страници од поцинкован лим
Отварање на страница предна и задна
Демонтирање на сите страници опција
Помошно тркало Ø48 да
Поцинкована V руда да
Церада – Покривка опција
Арњеви и церада Опција – висина 40 см
Резервено тркало со носач опција
Рамка над предната страница опција
Дупли страници /
Надоградба од грифована жица /

 

Карактеристики Модел P202
Вкупна маса (KГ) 750
Маса на празна приколка (KГ) 168
Димензии на корисен простор 205 х 122 х 39
Габаритни димензии 312 х 168
Тркала 165 / 70 R13
Носивост на осовината (КГ) 750 кг
Кипање да
Под водоотпорна панелка
Страници од поцинкован лим
Отварање на страница предна и задна
Демонтирање на сите страници опција
Помошно тркало Ø48 да
Поцинкована V руда да
Церада – Покривка опција
Арњеви и церада Опција – висина 80 см
Резервено тркало со носач опција
Рамка над предната страница опција
Дупли страници опција
Надоградба од грифована жица /

 

Карактеристики Модел P233
Вкупна маса (KГ) 750
Маса на празна приколка (KГ) 176
Димензии на корисен простор 233 х 132 х 39
Габаритни димензии 340 х 178
Тркала 165 / 70 R13
Носивост на осовината (КГ) 750 кг
Кипање да
Под водоотпорна панелка
Страници од поцинкован лим
Отварање на страница предна и задна
Демонтирање на сите страници опција
Помошно тркало Ø48 да
Поцинкована V руда да
Церада – Покривка опција
Арњеви и церада Опција – висина 80 см
Резервено тркало со носач опција
Рамка над предната страница опција
Дупли страници опција
Надоградба од грифована жица опција – висина 34,5 см

 

Карактеристики Модел C200
Вкупна маса (KГ) 750
Маса на празна приколка (KГ) 206
Димензии на корисен простор 200 х 134 х 50
Габаритни димензии 318 х 184
Тркала 155 / 70 R13
Носивост на осовината (КГ) 750 кг
Кипање да
Под водоотпорна панелка
Страници од топлопоцинкован лим
Отварање на страница предна и задна
Демонтирање на сите страници опција
Помошно тркало Ø48 да
Поцинкована V руда да
Церада – Покривка опција
Арњеви и церада Опција – висина 40 см
Резервено тркало со носач опција
Рамка над предната страница опција
Надоградба од грифована жица опција
Утоварна рампа 1,20м со потпорни стопи опција

 

Карактеристики Модел D250
Вкупна маса (KГ) 750
Маса на празна приколка (KГ) 214
Димензии на корисен простор 251 х 133 х 40
Габаритни димензии 372х 182
Тркала 155 / 70 R13
Носивост на осовината (КГ) 750 кг
Кипање да
Под водоотпорна панелка
Страници од водоотпорни панелки
Отварање на страница предна и задна
Демонтирање на сите страници опција
Помошно тркало Ø48 да
Поцинкована V руда да
Церада – Покривка опција
Арњеви и церада Опција – висина 80 см
Резервено тркало со носач опција
Рамка над предната страница опција
Надоградба од перфориран лим 35 см опција
Утоварна рампа 1,20м со потпорни стопи опција
Карактеристики Модел ШЛЕП ПРИКОЛКА 2700
Вкупна маса ( KГ) 2700
Маса на празна приколка (KГ) 640
Димензија на габаритниот простор 600 х 210
Вкупна корисна должина (см) 444 – 203
Тркала 165 R13
Носивост на осовина (КГ) 2 х 1350
Утоварна висина мин-макс (см) 54 – 75
Помошно тркало Ø60 да
Чекрк со поднесувачки носач да
Навозни стази 26 х 220 см 2 броја
Потпорни стопи 2 броја
Резервна гума со носач да
Блокирач на тркало да
Карактеристики Модел ПРИКОЛКА ЗА ЧАМЕЦ
Вкупна маса ( KГ) 750
Маса на празна приколка (KГ) 200
Должина на шасијата (см) 430
Вкупна корисна должина (см) 467 – 600
Вкупна ширина (см) 181
Тркала 155 / 70 R13
Носивост на осовина (КГ) 1 х 750
Помошно тркало Ø48 да
Чекрк со поднесувачки носач да
Карактеристики Модел P170
Вкупна маса (KГ) 750
Маса на празна приколка (KГ) 156
Димензии на корисен простор 170 х 122 х 39
Габаритни димензии 277 х 168
Тркала 165 / 70 R13
Носивост на осовината (КГ) 750 кг
Кипање да
Под водоотпорна иверка
Страници од поцинкован лим
Отварање на страница предна и задна
Демонтирање на сите страници опција
Помошно тркало Ø48 да
Поцинкована V руда да
Церада – Покривка опција
Арњеви и церада Опција – висина 80 см
Резервено тркало со носач опција
Рамка над предната страница опција
Дупли страници /
Надоградба од грифована жица /

 

Карактеристики Модел P205
Вкупна маса (KГ) 750
Маса на празна приколка (KГ) 168
Димензии на корисен простор 205 х 132 х 39
Габаритни димензии 312 х 178
Тркала 165 / 70 R13
Носивост на осовината (КГ) 750 кг
Кипање да
Под водоотпорна панелка
Страници од поцинкован лим
Отварање на страница предна и задна
Демонтирање на сите страници опција
Помошно тркало Ø48 да
Поцинкована V руда да
Церада – Покривка опција
Арњеви и церада Опција – висина 80 см
Резервено тркало со носач опција
Рамка над предната страница опција
Дупли страници опција
Надоградба од грифована жица опција – висина 34,5 см

 

Карактеристики Модел 2P233
Вкупна маса (KГ) 750
Маса на празна приколка (KГ) 228
Димензии на корисен простор 233 х 132 х 39
Габаритни димензии 340 х 178
Тркала 165 / 70 R13
Носивост на осовината (КГ) 2 х 600 кг
Кипање да
Под водоотпорна панелка
Страници од поцинкован лим
Отварање на страница предна и задна
Демонтирање на сите страници опција
Помошно тркало Ø48 да
Поцинкована V руда да
Церада – Покривка опција
Арњеви и церада Опција – висина 80 см
Резервено тркало со носач опција
Рамка над предната страница опција
Дупли страници опција
Надоградба од грифована жица опција – висина 34,5 см

 

Карактеристики Модел D200
Вкупна маса (KГ) 750
Маса на празна приколка (KГ) 195
Димензии на корисен простор 201 х 133 х 40
Габаритни димензии 322х 182
Тркала 155 / 70 R13
Носивост на осовината (КГ) 750 кг
Кипање да
Под водоотпорна панелка
Страници од водоотпорни панелки
Отварање на страница предна и задна
Демонтирање на сите страници опција
Помошно тркало Ø48 да
Поцинкована V руда да
Церада – Покривка опција
Арњеви и церада Опција – висина 80 см
Резервено тркало со носач опција
Рамка над предната страница опција
Надоградба од перфориран лим 35см опција
Утоварна рампа 1,20м со потпорни стопи опција

 

Карактеристики Модел 2D250
Вкупна маса (KГ) 750
Маса на празна приколка (KГ) 250
Димензии на корисен простор 251 х 133 х 40
Габаритни димензии 372х 184
Тркала 155 / 70 R13
Носивост на осовината (КГ) 2 x 750 кг
Кипање да
Под водоотпорна панелка
Страници од водоотпорни панелки
Отварање на страница предна и задна
Демонтирање на сите страници опција
Помошно тркало Ø48 да
Поцинкована V руда да
Церада – Покривка опција
Арњеви и церада Опција – висина 80 см
Резервено тркало со носач опција
Рамка над предната страница опција
Надоградба од перфориран лим 35см опција
Утоварна рампа 1,20м со потпорни стопи опција

Официјална страна на Тригано