Тригано Приколки

Групација ТРИГАНО е лидер во производство и продажба на автоприколки во Европа со годишно производство од околу 120.000 приколки.
Секоја приколка е атестирана на основ на европска хомологација: e2*2007/46*0195*11 и e2*2007/46*0200*12.

Фирмата ДИКОС дооел – Кочани е генерален застапник за Македонија.

Опрема за фарми

Опрема за свињарски фарми, Вентилациона опрема и опрема за разладување на фарми, Лесни челични поцинкувани конструкции

Противпожарни возила

VATROSPREM ги произведува сите типови на противпожарни возила за потребите на цивилните и воените противпожарни единици, како и возила за гасење на шумски пожари, пожари во индустријата и на аеродромите.

ТРИГАНО ПРИКОЛКИ

Групација ТРИГАНО е лидер во производство и продажба на автоприколки во Европа со годишно производство од околу 120.000 приколки.
Од 01.09.2016 година ТРИГАНО отворија фабрика во Крагујевац – Србија и почнаа со производство на приколки за Европа и Балканот со годишно производство од околу 15.000 приколки.
Секоја приколка е атестирана на основ на европска хомологација: e2*2007/46*0195*11 и e2*2007/46*0200*12.

Фирмата ДИКОС дооел – Кочани е генерален застапник за Македонија.

ОПРЕМА ЗА ФАРМИ

Многу средни и помали свињарски фарми во Македонија ги опремуваат своите фарми со опрема од VOS-SYSTEM
(вентилација, ладење, прасилишта, чекалишта, подни решетки, хранилки, поилки…)

СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА

Хидраулични платформи зглобни и телескопски, Киперска надградба, Надградба за превоз на хаварисани возила, Надградба за чистење на снег – зимска служба, Едноосовински приколици, Платформи за железнички вагони, Товарни сандаци, Миксери, Прес контејнери

ПРОТИВПОЖАРНИ ВОЗИЛА

VATROSPREM ги произведува сите типови на противпожарни возила за потребите на цивилните и воените противпожарни единици, како и возила за гасење на шумски пожари, пожари во индустријата и на аеродромите.

Останата понуда

Погледнете ги и другите понуди кои ги застапуваме или изведуваме.

Конструкции од композитен материјал

Противпожарни апарати

Gre цевки

Возила за зимска служба