Надградба на сите видови специјални возила

Со застапување на фирмите ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА – Белград и ХК Пролетер – Крагујевац овозможивме понуда на сите видови специјални возила кои може да се побараат на пазарот и тоа со светски квалитет, конкурентни цени, гаранција и одржување на истите во постгарантниот период

Trigano

Trigano

TRIGANO - FRANCE | Сите видови приколки со вкупна носивост до 3500 кг.  Карактеристики Модел P150 Вкупна маса (KГ) 500 Маса на празна приколка (KГ) 136 Димензии на корисен простор 150 х 100 х 39 Габаритни димензии 256 х 146 Тркала 165 / 70 R13 Носивост на осовината...

ПРОТИВПОЖАРНИ ВОЗИЛА

ПРОТИВПОЖАРНИ ВОЗИЛА

VATROSPREM ги произведува сите типови на противпожарни возила за потребите на цивилните и воените противпожарни единици, како и возила за гасење на шумски пожари, пожари во индустријата и на аеродромите. До сега VATROSPREM proizvodnja има произведено преку 5000 возила...

Нови материјали и технологии

Најновите композитни материјали, замена за челикот, со извонредни карактеристики, со технологија и знаење на фабриките од САД, АМЕРОН (цевки со разни дијаметри и издржливост до 400 бар) и ФИБЕРГРАТЕ (разни профили за градба на конструкции, газишта отпорни на корозија) за прв пат ги нудиме на овие пазари.

Противпожарна опрема и стабилни системи за противпожарна заштита

Продажбата и сервисирање на противпожарна опрема од ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА – Белград и проектирање и изведба на стабилни системи за противпожарна заштита и дојава на пожари.

Опрема за фарми

Потребата од вентилациона опрема и хали од лесни поцинкувани челични конструкции не поврза со фирмата VOS-SYSTEM- Жабаљ, кои ги застапуваме на пазарот кои произведуваат и комплет опрема за свињарски фарми и сточарски фарми.

ЗАСТАПНИШТВО