Групација ТРИГАНО е лидер во производство и продажба на автоприколки во Европа со годишно производство од околу 120.000 приколки.
Од 01.09.2016 година ТРИГАНО отворија фабрика во Крагујевац – Србија и почнаа со производство на приколки за Европа и Балканот со годишно производство од околу 15.000 приколки.
Секоја приколка е атестирана на основ на европска хомологација: e2*2007/46*0195*11 и e2*2007/46*0200*12.

Фирмата ДИКОС дооел – Кочани е генерален застапник за Македонија.