Тригано Приколки

Групација ТРИГАНО е лидер во производство и продажба на автоприколки во Европа со годишно производство од околу 120.000 приколки.
Секоја приколка е атестирана на основ на европска хомологација: e2*2007/46*0195*11 и e2*2007/46*0200*12.

Фирмата ДИКОС дооел – Кочани е генерален застапник за Македонија.

Опрема за фарми

Опрема за свињарски фарми, Вентилациона опрема и опрема за разладување на фарми, Лесни челични поцинкувани конструкции

Противпожарни возила

VATROSPREM ги произведува сите типови на противпожарни возила за потребите на цивилните и воените противпожарни единици, како и возила за гасење на шумски пожари, пожари во индустријата и на аеродромите.

Групација ТРИГАНО е лидер во производство и продажба на автоприколки во Европа со годишно производство од околу 120.000 приколки.
Од 01.09.2016 година ТРИГАНО отворија фабрика во Крагујевац – Србија и почнаа со производство на приколки за Европа и Балканот со годишно производство од околу 15.000 приколки.
Секоја приколка е атестирана на основ на европска хомологација: e2*2007/46*0195*11 и e2*2007/46*0200*12.

Фирмата ДИКОС дооел – Кочани е генерален застапник за Македонија.

Многу средни и помали свињарски фарми во Македонија ги опремуваат своите фарми со опрема од VOS-SYSTEM.
(Вентилација, ладење, прасилишта, чекалишта, подни решетки, хранилки, поилки…)

Широка примена и безброј можности

КОНСТРУКЦИИ ОД КОМПОЗИТЕН МАТЕРИЈАЛ

Решетки, скали, огради, конструкции и дупли под од композитни материјали отпорни на атмосферски и хемиски влијанија.
Примена кај: Хемиска индустрија, Нафтена индустрија, Хидроелектрични и термо централи, Пречистителни станици за отпадни води, Покривање на канали, Улици и плоштади.

GRE цевките имаат широка примена: во основните индустриски постројки, постројки за нафта и гас, морски платформи и инсталации на бродови. Се применуваат во рударство за одводнување на рудниците, во електраните за транспорт на пепел, за транспорт на корозивни течности, за противпожарни системи, снабдевање со вода и бунарски колони, топловоди, гасоводи  и др.