Тригано Приколки

Групација ТРИГАНО е лидер во производство и продажба на автоприколки во Европа со годишно производство од околу 120.000 приколки.
Секоја приколка е атестирана на основ на европска хомологација: e2*2007/46*0195*11 и e2*2007/46*0200*12.

Фирмата ДИКОС дооел – Кочани е генерален застапник за Македонија.

Кровни Шатори

Од лансирањето на „Првиот автоматски шатор во светот на далечинско управувње“ фокусот на Wild Land е во решавање на болните точки кај потрошувачите со оригинален дизајн. Со обезбедување на високо квалитетна опрема за кампување, сите ентузијасти за кампирање може да уживаат во кампирањето.

Опрема за фарми

Опрема за свињарски фарми, Вентилациона опрема и опрема за разладување на фарми, Лесни челични поцинкувани конструкции

Групација ТРИГАНО е лидер во производство и продажба на автоприколки во Европа со годишно производство од околу 120.000 приколки. Секоја приколка е атестирана на основ на европска хомологација: e2*2007/46*0195*11 и e2*2007/46*0200*12.

Фирмата ДИКОС дооел – Кочани е генерален застапник за Македонија.

Од лансирањето на „Првиот автоматски шатор во светот на далечинско управувње“ фокусот на Wild Land е во решавање на болните точки кај потрошувачите со оригинален дизајн. Со обезбедување на високо квалитетна опрема за кампување, сите ентузијасти за кампирање може да уживаат во кампирањето, што е движечка сила за континуираниот напредок на Wild Land и причината зошто многу потрошувачи го избираат Wild Land.

Широка примена и безброј можности

КОНСТРУКЦИИ ОД КОМПОЗИТЕН МАТЕРИЈАЛ

Решетки, скали, огради, конструкции и дупли под од композитни материјали отпорни на атмосферски и хемиски влијанија.
Примена кај: Хемиска индустрија, Нафтена индустрија, Хидроелектрични и термо централи, Пречистителни станици за отпадни води, Покривање на канали, Улици и плоштади.

Многу средни и помали свињарски фарми во Македонија ги опремуваат своите фарми со опрема од VOS-SYSTEM.
(Вентилација, ладење, прасилишта, чекалишта, подни решетки, хранилки, поилки…)