TRIGANO – приколки

TRIGANO – приколки

     Сите видови приколки со вкупна носивост до 3500 кг.    Групацијата ТРИГАНО од Франција е лидер во производството и продажбата на автоприколки во Европа со годишно производство на околу 120.000 приколки. Сите приколки поседуваат европски СОС сертификат за...

ОПРЕМА ЗА СВИЊАРСКИ ФАРМИ

ОПРЕМА ЗА СВИЊАРСКИ ФАРМИ

Опрема за свињарски фарми Опрема за свињарски фарми Вентилациона опрема и опрема за разладување на фарми Лесни челични поцинкувани конструкции КОРИСНИЦИ НА ОПРЕМА ЗА ФАРМИ Откако во 2011 година почнавме да го застапуваме VOS-SYSTEM, корисници на нивната опрема се...

ПРОТИВПОЖАРНИ ВОЗИЛА

VATROSPREM ги произведува сите типови на противпожарни возила за потребите на цивилните и воените противпожарни единици, како и возила за гасење на шумски пожари, пожари во индустријата и на аеродромите.

Нови материјали и технологии

Најновите композитни материјали, замена за челикот, со извонредни карактеристики, со технологија и знаење на фабриките од САД, АМЕРОН (цевки со разни дијаметри и издржливост до 400 бар) и ФИБЕРГРАТЕ (разни профили за градба на конструкции, газишта отпорни на корозија) за прв пат ги нудиме на овие пазари.

Противпожарна опрема и стабилни системи за противпожарна заштита

Продажбата и сервисирање на противпожарна опрема од ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА – Белград и проектирање и изведба на стабилни системи за противпожарна заштита и дојава на пожари.

Опрема за фарми

Потребата од вентилациона опрема и хали од лесни поцинкувани челични конструкции не поврза со фирмата VOS-SYSTEM- Жабаљ, кои ги застапуваме на пазарот кои произведуваат и комплет опрема за свињарски фарми и сточарски фарми.